Home

Communicatie

Alhoewel “communicatie” van het Latijnse woord “communicare”  wat “iets gemeenschappelijk maken” is afgeleid, gebeurt het ook vaak dat het tegendeel waar is. Communicatie is een proces waarin gemakkelijk misverstanden ontstaan puur omdat ieder vanuit een verschillend perspectief communiceert. Het is dus ook erg belangrijk erachter te komen hoe die ander het bedoelt en wat de ander nu werkelijk wil bereiken met het gesprek.

Het goede nieuws is  is dat er via een communicatie training in relatief korte tijd veel goede resultaten te behalen zijn waardoor er door een andere kijk op  communicatie  een hele nieuwe wereld open kan gaan. 

 

 

 

Hoewel Fred Bosman de informatie op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit Fred Bosman alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via www.fredbosman.nl word aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op geen enkele wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van Fred Bosman op www.fredbosman.nl en de facebookpagina van Fred Bosman rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en/of afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Fred Bosman. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met Fred Bosman, info@fredbosman.nl.