Maak jij graag fouten?

Als we opgroeien leren we allemaal over goed en fout. We leren het van leraren op school, van onze ouders, pikken het op van internet, tv en radio. Het is een mooie manier om de verschillende kanten van het leven begrijpbaar te maken. Wat is dat nou eigenlijk, goed en fout? Goed en fout zijn begrippen uit onze persoonlijke normen en waarden. Deze hebben we onszelf aangemeten gedurende ons leven om gebeurtenissen of handelingen te duiden die wel of niet positief voor ons zijn.

Dit heeft niks met recht of de wet te maken, recht is namelijk een verzamelnaam voor alle regels waarin staat wat je wel en wat je niet mag doen. Goed en fout zijn abstracte begrippen en verschillen dus van mens tot mens. Goed en fout zijn dus afhankelijk vanuit welk perspectief je een gebeurtenis of handeling bekijkt. Het nadeel van denken in een goed en fout structuur is dat je jezelf enorm kunt beperken door geen fouten te durven maken. Om erachter te komen wat goed is, is het onvermijdelijk om het soms fout gedaan te hebben. Was het niet Einstein die zei dat hij niet iets had uitgevonden maar wel dat hij duizenden manieren had ontdekt hoe het niet moest?

Er is altijd wel een perspectief dat in alle fouten iets goed ziet of in alle goeden iets fout. Wat meer van belang is zijn de resultaten die uit een goede of een foute handeling voortkomen. Zijn die wat je voor ogen hebt in je leven? Misschien kunnen we beter “fout” vervangen door “een verduidelijking van het “goed””. Want beseffen we niet allemaal wat “goed“ is, net voor, of nadat je het “fout” hebt gedaan? Zo is het maar net met jou, het goede en het foute horen bij elkaar en eenieder zou zichzelf de ruimte moeten gunnen om fouten, om het goede bij zichzelf te verhelderen, te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *